Ofta frågat

Hur känner jag igen en fysisk piratprodukt?
Man känner bl.a. igen en piratprodukt på ett lågt pris, en dålig kvalitet på tryckningsarbetet och på en ovanlig försäljningskanal. Ett tecken på piratprodukt kan till exempel vara att det på en dvd-skiva finns många olika filmer eller att filmen först nyligen har kommit till biograferna. Dessutom är texterna med information om rättsinnehavare och identifikationsuppgifterna som är pressade på skivan bristfälliga. Tilläggsinformation får du här (på finska).
17