Ofta frågat

Jag vill på min hemsida lägga ut en dikt av Shakespeare. Kan jag göra det?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår. Efter det får man fritt använda ett verk. Shakespeare dog år 1616 och därför är hans upphovsrätt inte mera giltig. Ifall det är fråga om en översättning kan översättarens upphovsrätt eventuellt fortfarande vara giltig och då krävs översättarens tillstånd.

18