Ofta frågat

Kan jag på skolans hemsida lägga ut av elever tagna fotografier, ritade teckningar eller skrivna texter?

En elev har upphovsrätt till det material, såsom teckningar eller skriftliga lärdomsprov, som den har gjort. Att till exempel på skolans hemsida använda ett sådant verk förutsätter elevens godkännande. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

26