Ofta frågat

Måste man be om tillstånd av upphovsmannen för att använda litteratur?

Om det är fråga om det som i upphovsrättslagen kallas exemplarframställning och tillgängliggörande av verk för allmänheten måste man i princip alltid be om tillstånd. I upphovsrätten har dock i lagen stipulerats vissa inskränkningar för vilka det nödvändigtvis inte behövs tillstånd. Upphovsrätten gäller inte för lagar, förordningar samt de flesta övriga myndighetspublikationerna.

Sanasto answered this question

19