Ofta frågat

Om det finns ett kopieringsskydd på en cd- eller dvd-skiva, får det brytas?

Enligt lagen får ett kopieringsskydd inte brytas för att kunna kopiera skivan. Om skyddet av någon anledning förhindrar att skivan kan spelas får det endast brytas för att spela den.

17