Ofta frågat

Vad är ett bildkonstverk?

Bildkonstverk är verk såsom målningar, skulpturer, fotografier, teckningar, textilkonst och grafik samt installationer, miljökonstverk och annat liknande som har överstigit verkströskeln.

När det gäller verk inom bildkonsten har verkströskeln varit låg. För att överstiga verkströskeln har lösningar sökts för brukskonstens del. En konventionell layout har inte fått det skydd som gäller verk. Ur upphovsrättslig synvinkel har det ingen betydelse på vilket material en bild är tryckt. Till exempel en teckning som var tryckt på en handduk ansågs vara ett självständigt och egenartat verk och fick skydd som verk.

19