Tekijänoikeuden syntyminen

Tekijänoikeus syntyy kenelle tahansa teoksen tekijälle. Se on voimassa 70 tai 50 vuotta riippuen teoksen alkuperästä. Tekijä voi halutessaan luovuttaa osan oikeuksistaan eteenpäin.

Miten tekijänoikeus syntyy?

Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti teoksen tekemisen myötä. Sen saavat yhtälailla kuuluisat kirjailijat ja ala-astelaiset piirtäjälahjakkuudet – tekijänoikeus kuuluu kaikille! Muodollisuuksia, kuten rekisteröintiä tai ©-merkin käyttöä, ei edellytetä. Suositeltavaa on kuitenkin merkitä teokseen tekijän nimi tai nimimerkki ja julkaisuvuosi. Lain mukaan tekijänä pidetään sitä, jonka nimi ilmoitetaan teoksen yhteydessä, jollei näytetä toisin.

Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Käytännössä teokseksi katsotaan mikä tahansa luovan työn tulos, joka on sen verran omaperäinen, ettei joku toinen tekisi täysin samanlaista. Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellykset, valokuvat, tietokonepelit ja -ohjelmat, näytelmät, elokuvat, piirustukset ja maalaukset ja koreografiat. Myös moni muu luovan työn tulos lasketaan teokseksi.

Teoskynnyksen vaatimukset vaihtelevat eri aloilla. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon käytännön seikat vaikuttavat teoksen muotoon. Runot tai sävellykset saavat suojan lähes poikkeuksetta, kun taas tuolin muotoilulta edellytetään huomattavaa omaperäisyyttä. Teoksen laatu tai siihen käytetyn työn määrä sinällään eivät vaikuta teoskynnyksen ylittymiseen.

Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?

Tekijänoikeus ei ole ikuinen. Aikaa, jolloin tekijänoikeus on voimassa, kutsutaan suoja-ajaksi. Kun suoja-aika päättyy, teosta voi käyttää maksutta ja kysymättä lupaa.

  • Teosten, jotka ovat peräisin Euroopan Talousalueelta eli ETA-alueelta (EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein), suoja-aika on voimassa tekijän koko eliniän sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.
  • Muualta peräisin olevien teosten tekijänoikeudet ovat voimassa yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos teoksen alkuperämaassa taataan teoksille tätä pidempi suoja-aika, on suoja-aika sama myös Suomessa, kuitenkin korkeintaan 70 vuotta tekijän kuolemasta.
  • Yhteisteosten eli teosten, joita on ollut tekemässä usea ihminen, suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Elokuvateosten suoja-ajan päättyminen lasketaan viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan tai elokuvaa varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta.
  • Esittävien taiteilijoiden ja tuottajien oikeudet ovat voimassa 50 vuotta kuvatallenteen ja 70 vuotta äänitallenteen tallennus- ja julkaisuvuodesta.

Oikeuksien siirtyminen

Tekijä voi luovuttaa sopimuksella  taloudelliset oikeutensa teokseen joko kokonaan tai osittain. Suullinen sopimus on pätevä, mutta suositeltavaa on sopia oikeuksien luovutuksesta ja sen ehdoista kirjallisesti. Kirjalliseen sopimukseen vetoaminen on aina huomattavasti helpompaa kuin suulliseen. Näin voidaan välttää tulevaisuudessa riitoja siitä, mitä itse asiassa on sovittu.

Moraalisia oikeuksia ei normaalisti voi luovuttaa. Ne jäävät tekijälle, vaikka tekijä olisi luovuttanut taloudelliset oikeutensa. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Työntekijän tekijänoikeudet eivät automaattisesti siirry työsuhteessa työnantajalle. Työsopimuksen määräykset, työsuhteen muut ehdot tai työtehtävän tarkoitus vaikuttavat siirtymisen perusteeseen ja laajuuteen. Poikkeuksena ovat tietokoneohjelman tekijän oikeudet, jotka siirtyvät työnantajalle, ellei toisin ole sovittu.

Oikeudenhaltijan kuoltua oikeudet siirtyvät perintönä hänen perillisilleen. Tekijä voi myös normaalisti testamentata oikeutensa. Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Etsitkö lisätietoa? Selaa läpi Usein kysytyt kysymykset!

Etkö löydä etsimääsi?

Kysy meiltä! Vastaamme kysymykseesi mahdollisimman pian.

Kysy täältä ›

Palaute

Ruusuja tai risuja? Kommentteja tai ehdotuksia? Lähetä meille palautetta alla olevan lomakkeen kautta.

Anna palautetta tästä ›

Lataa materiaalia

Esite – Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ›
(pdf)

Esite – Tekijänoikeuden loukkaukset ›
(pdf)

Aiheeseen liittyvää

Usein kysytyt kysymykset ›
Linkkejä ›
Tekijänoikeuslaki (Finlex) ›