Lähioikeudet

Lähioikeudet ovat tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia. Ne suojaavat luovan työn aineistoja, jotka eivät saa suoraan suojaa tekijänoikeudesta. Lähioikeudet suojaavat muun muassa esittävien taiteilijoiden ja kuvatallenteiden tuottajien työtä sekä teoskynnystä ylittämättömiä valokuvia.

Lähioikeuksien suoja-aika on 70 tai 50 vuotta esitys- tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä. Euroopan talousalueelta eli ETA-alueelta (EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) peräisin olevien teosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta peräisin olevien teosten suoja-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Kenen työtä lähioikeus suojaa?

Esittävä taiteilija

Teoksen esittäjän lupa tarvitaan, jos esitys

 • tallennetaan laitteelle, jolla se voidaan toistaa
 • välitetään yleisölle radiossa tai televisiossa

Kun esitys on tallennettu, esittävän taiteilijan lupa tarvitaan ääni- tai kuvatallenteen

 • kopiointiin
 • julkiseen esittämiseen
 • yleisölle välittämiseen suoraan tai tilauksesta
 • yleisölle levittämiseen

Tallenteen suoja-aika vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä kuva- tai äänitallenne.

Esittävän taiteilijan suoja-aika on voimassa 50 vuotta esitysvuodesta. Jos tallenne julkaistaan tai muulla tavoin laillisesti saatetaan yleisön saataviin ennen kuin esitysvuodesta on kulunut 50 vuotta, suoja-aika on voimassa audiovisuaalisilla esityksillä kunnes 50 vuotta ja äänitallenteille tehdyillä esityksillä kunnes 70 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jolloin tallennettu esitys ensimmäisen kerran julkaistiin tai muulla tavoin saatettiin yleisön saataviin.

Kaikilla esittävillä taiteilijoilla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä.

Äänitetuottaja

Äänitteen tuottajan lupa tarvitaan

 • äänitteen kopioimiseen
 • äänitteen julkiseen esittämiseen
 • äänitteen välittämiseen yleisölle suoraan tai tilauksesta
 • äänitteen levittämiseen yleisölle

Luvan saamista on helpotettu julkisen esittämisen ja suoran yleisölle välittämisen osalta; riittää, että maksaa tekijänoikeusjärjestön vahvistaman tariffin mukaisen korvauksen. Käytännössä luvan saa siis GT Musiikkiluvat Oy:stä.

Äänitetuottajan oikeuksien suoja-aika on

 • 50 vuotta tallennusvuodesta
 • 70 vuotta siitä, kun tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai saatettiin yleisön saataviin (tallentamisvuodesta ei saa olla kulunut yli 50 vuotta).

Kuvatallenteiden tuottaja

Kuvatallenteen tuottajan lupa tarvitaan, jos kuvatallenne eli liikkuvaa kuvaa sisältävä tallenne

 • kopioidaan
 • levitetään yleisölle
 • välitetään yleisölle tilauksesta

Elokuvateosta suojaavat kuvatallenteiden tuottajien ja elokuvan tekijöiden tekijänoikeudet. Elokuvateoksissa on myös esittävien taiteilijoiden suorituksia, joita tekijänoikeus suojaa.

Kuvatallenteen suoja-aika on

 • 50 vuotta tallennusvuodesta
 • 50 vuotta siitä vuodesta, kun tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin (tallentamisvuodesta ei saa olla kulunut yli 50 vuotta)

Valokuvaaja

Valokuvaajalla on yksinoikeus määrätä valokuva, muuttumattomana ja muutettuna:

 • valmistamalla siitä kappaleita
 • saattamalla se yleisön saataviin, esim. välittämällä internetissä, näyttämällä julkisesti tai levittämällä kopioita

Valokuvaajalla on lähes samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä. Lähioikeussuoja ei koske valokuvaa kuvataiteen teoksesta, jonka suoja-aika on päättynyt.

Tavallisten lähioikeudella suojattujen valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

Lähioikeudella suojattujen valokuvien suoja ja suoja-aika eroaa tekijänoikeudella suojattujen valokuvateosten suojasta. Valokuvateosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Radio- ja televisioyritys

Lähettäjäyrityksen suostumus tarvitaan, jos radio- tai televisiolähetys

 • lähetetään edelleen
 • tallentaa laitteelle, jonka avulla se voidaan toisintaa

ja jos televisiolähetys

 • toisinnetaan tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan.

Tallennettua lähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa

 • kopioida
 • lähettää edelleen
 • levittää yleisön keskuuteen
 • välittää yleisölle tilauksesta

Tallennetun lähetyksen suoja-aika on 50 vuotta lähettämisvuodesta

Luettelon ja tietokannan valmistaja

Suuria tietomääriä sisältävien töiden, kuten luetteloiden, taulukoiden ja rekisterien, jäljentäminen tai saattaminen yleisön saataviin edellyttää valmistajan lupaa. Myös tietokannat, jotka eivät ole suojattuja teoksina mutta joiden sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, saavat vastaavaa suojaa.

Valmistajan oikeuden suoja-aika on 15 vuotta työn valmistumisvuodesta tai julkistamisajankohdasta.

Lehtijulkaisun kustantaja

Lehtijulkaisun kustantajalla on yksinoikeus määrätä julkaisustaan valmistamalla siitä kappaleita ja välittämällä sitä yleisölle ansiotarkoituksessa. Kustantajan oikeus on voimassa, kunnes 2 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona sanoma- tai aikakauslehti julkaistiin.

Oikeutta ei sovelleta yksittäisten käyttäjien lehtijulkaisun yksityiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yksityishenkilöiden sananvapauden harjoittamiseksi tapahtuvaa käyttöä sosiaalisessa mediassa. Kustantajan oikeutta ei sovelleta myöskään hyperlinkittämiseen. Myös yksittäiset sanat ja hyvin lyhyet otteet jäävät suojan ulkopuolelle.

Etkö löydä etsimääsi?

Kysy meiltä! Vastaamme kysymykseesi mahdollisimman pian.

Kysy täältä ›

Palaute

Ruusuja tai risuja? Kommentteja tai ehdotuksia? Lähetä meille palautetta alla olevan lomakkeen kautta.

Anna palautetta tästä ›

Lataa materiaalia

Esite – Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ›
(pdf)

Esite – Tekijänoikeuden loukkaukset ›
(pdf)

Aiheeseen liittyvää

Usein kysytyt kysymykset ›
Linkkejä ›
Tekijänoikeuslaki (Finlex) ›