Tekijänoikeuden sisältö

Tekijällä on teokseensa taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet tarkoittavat tekijän yksinoikeutta teoksen myymiseen ja yleisölle levittämiseen. Moraaliset oikeudet suojaavat lähinnä tekijän taiteellista kunniaa.

Taloudelliset oikeudet

Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia haluamallaan tavalla teoksensa käytöstä ja saada käytöstä korvaus. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa teos yleisön saataviin. Tekijällä on tähän yksinoikeus ja teoksen käyttämiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina tekijän lupa.

Teoskappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Valmistamista on esimerkiksi teoksen painaminen, monistaminen, kopioiminen ja tallentaminen esimerkiksi, CD- tai DVD-levylle, muistitikulle, pilvipalveluun tai tietokoneen muistiin.

Yleisön saataviin saattamista on teoskappaleiden levittäminen yleisölle esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla, välittäminen internetissä sekä teoksen julkinen esittäminen ja näyttäminen. Yleisölle välittämisestä on kyse silloin, kun yleisö ei ole läsnä itse esitystilaisuudessa, esimerkiksi kun teos välitetään radiossa tai netissä.

Moraaliset oikeudet

Tekijän moraaliset oikeudet kieltävät muun muassa plagioimasta, väärentämästä tai käyttämästä loukkaavalla tavalla toisen teosta. Ne vaativat myös mainitsemaan tekijän nimen. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijäpersoonaa.

Isyysoikeuden perusteella tekijällä on hyvän tavan mukaisesti oikeus tulla mainituksi, kun teosta käytetään. Esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita, kun musiikkia soitetaan radiossa.

Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Oikeuksien siirtyminen

Taloudelliset oikeudet ovat sopimuksin luovutettavissa pois joko kokonaan tai osittain. Myös suullinen sopimus on pätevä, mutta suositeltavaa on aina sopia oikeuksien luovutuksesta ja sen ehdoista kirjallisesti. Kirjalliseen sopimukseen vetoaminen on aina huomattavasti helpompaa ja näin voidaan välttää tulevaisuudessa riitoja siitä, mitä itse asiassa on sovittu.

Moraaliset oikeudet eivät normaalisti ole luovutettavissa. Ne jäävät alkuperäiselle tekijälle, vaikka taloudelliset oikeudet olisivatkin luovutettu edelleen. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Tekijänoikeudet eivät automaattisesti siirry työsuhteessa työnantajalle. Siirtymisen peruste ja laajuus voivat riippua esimerkiksi työsopimuksen määräyksistä, työsuhteen muista ehdoista tai työtehtävän tarkoituksesta. Poikkeuksena ovat tietokoneohjelman tekijän oikeudet, jotka siirtyvät työnantajalle ellei toisin sovittu.

Oikeudenhaltijan kuoltua oikeudet siirtyvät perintönä hänen perillisilleen. Tekijä voi myös normaalisti testamentata oikeutensa. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Etsitkö lisätietoa? Selaa läpi Usein kysytyt kysymykset!

Etkö löydä etsimääsi?

Kysy meiltä! Vastaamme kysymykseesi mahdollisimman pian.

Kysy täältä ›

Palaute

Ruusuja tai risuja? Kommentteja tai ehdotuksia? Lähetä meille palautetta alla olevan lomakkeen kautta.

Anna palautetta tästä ›

Lataa materiaalia

Esite – Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ›
(pdf)

Esite – Tekijänoikeuden loukkaukset ›
(pdf)

Aiheeseen liittyvää

Usein kysytyt kysymykset ›
Linkkejä ›
Tekijänoikeuslaki (Finlex) ›