Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka valvoo jäsentensä oikeuksia ja tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeutta ja piratismia käsittelevistä aiheista. Lisäksi TTVK:n tehtävänä on lisätä yleistä tekijänoikeustietoisuutta toteuttamalla suunnitelmallista ja objektiivista viestintää sekä tarjoamalla tekijänoikeudellista koulutusta ja neuvontaa.

Mitä TTVK tekee?

TTVK:n toimialueet voi yhdistyksen nimen mukaisesti jakaa kahteen osaan:

Tiedotus ja koulutus

TTVK antaa neuvontaa yleisissä tekijänoikeusasioissa ja tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeutta ja piratismia koskevista aiheista. TTVK on tuottanut lukuisia aihetta käsitteleviä esitteitä sekä lapsille ja nuorille suunnattua opetusmateriaalia. Kaikki TTVK:n tuottama materiaali on maksutonta.

TTVK järjestää tekijänoikeuskoulutusta muun muassa viranomaisille ja oppilaitoksille. Etenkin kouluvierailut, joita järjestetään säännöllisesti ympäri Suomea, ovat saaneet paljon positiivista palautetta. Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Vierailun aikana oppilaille puhuu sekä tekijänoikeusjärjestön edustaja että luovan työn tekijä (kirjailija, muusikko, elokuvaohjaaja tms.)

Suuri osa TTVK:n tekijänoikeudellisista kasvatushankkeista on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Valvonta

Useat tekijänoikeuden suojaamat tuotteet ovat haavoittuvaisia niiden luvattomalle hyödyntämiselle. Sisällöt on helppo ottaa korvauksetta käyttöön ja levittää niitä ilman oikeudenhaltijoiden lupaa tietoverkoissa. Jottei teosten tekemiseen uhrattu työ ja muu panostus menisi hukkaan, oikeudenhaltijat valvovat oikeuksiaan.

TTVK valvoo valtakirjoin jäsenjärjestöjensä tekijänoikeuksia Suomessa. Valvontatyötä tehdään yhteistyössä oikeudenhaltijoiden ja viranomaisten kanssa niin fyysisillä markkinoilla kuin internetissäkin.

Missä asioissa kääntyä TTVK:n puoleen?

  • TTVK antaa yleistä tekijänoikeusneuvontaa. Yhdistyksessä työskentelevät ammattitaitoiset lakimiehet ovat erikoistuneet tekijänoikeuslakiin ja -säädöksiin ja osaavat vastata tekijänoikeuksiin ja piratismiin liittyviin kysymyksiin. TTVK ottaa kysymyksiä vastaan puhelimitse ja sähköpostitse.
  • TTVK on tuottanut paljon tekijänoikeuksiin ja piratismiin liittyviä esitteitä, lehtisiä ja oppiaineistoja, joista osa löytyy näiltäkin sivuilta. TTVK:n omilta nettisivuilta voit ladata materiaalia kätevästi joko PDF-tiedostoina tai tilata niitä käyttöön postitse.
  • TTVK:n kautta voit tilata oppilaitoksellesi maksuttomia kouluvierailuja tai tekijänoikeuskoulutusta. Paikalle on mahdollista saada sekä tekijänoikeusjärjestön edustaja että luovan työn tekijä (kirjailija, muusikko, elokuvaohjaaja tms.)

Yhteystiedot

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Keilasatama 2 A
02150 ESPOO

Tel: 044 3101 962
E-mail: info@ttvk.fi