Upphovsrättens informations- och övervakningscentral

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral r.f. (TTVK) är en förening utan vinstsyfte vars huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen, att informera om aktuella frågor som gäller upphovsrätt och piratism samt att ge upphovsrättslig upplysning till såväl barn som vuxna.

Vad gör TTVK?

TTVK:s verksamhetsområde kan som föreningens namn antyder delas i två delar. Å ena sidan informerar och upplyser TTVK om upphovsrättsfrågor och å andra sidan övervakar den upphovsrätter i Finland.

Information och upplysning

TTVK ger allmänna råd om upphovsrätt och informerar om aktuella frågor gällande upphovsrätt och piratism. Dessutom har TTVK tagit fram ett stort antal broschyrer som behandlar ämnet, inklusive undervisningsmaterial riktat till barn och ungdomar. Allt material som TTVK har tagit fram är gratis.

TTVK ordnar också utbildning i upphovsrättsfrågor för bland annat myndigheter och läroanstalter. I synnerhet skolbesöken, som regelbundet ordnas runt om i Finland, har fått mycket positiv respons. Skolbesöken är gratis för skolorna och under besöken talar både en representant för en upphovsrättsorganisation och en representant för skapande arbete (en författare, musiker, filmregissör o.d.) till eleverna.

En stor del av TTVK:s upplysningsprojekt är förverkligade med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Övervakning

Många av de produkter som skyddas av upphovsrätten är sårbara för olovlig användning. Innehållet är lätt att ta i bruk utan ersättning och att sprida som piratinspelningar eller i datanät utan rättsinnehavarnas tillstånd. För att inte allt arbete och alla andra insatser som har lagts ner för att skapa ett verk skall gå till spillo bevakar rättsinnehavarna sina rättigheter.

TTVK övervakar med fullmakt sina medlemsorganisationers upphovsrätter i Finland. Övervakningsarbetet utförs i samarbete med rättsinnehavarna och myndigheterna både på den fysiska marknaden och på nätet. Bl.a. Direct Connect –hubbar och BitTorrent –program är under ständig övervakning.

I vilka ärenden skall man vända sig till TTVK?

  • TTVK ger allmän rådgivning om upphovsrätt. De yrkeskunniga jurister som arbetar i föreningen har specialiserat sig på upphovsrättslagen och – förordningen och kan svara på frågor som gäller upphovsrätt och piratism. TTVK tar emot frågor både per telefon och per e-post.
  • TTVK har tagit fram många broschyrer och mycket undervisningsmaterial som behandlar upphovsrätt och piratism. En del av materialet finns även på dessa sidor. På TTVK:s egna webbsidor är det möjligt att behändigt ladda ner material som pdf -filer eller att beställa det per post.
  • Via TTVK kan du beställa gratis skolbesök eller upphovsrättsutbildning till din skola. Det är möjligt att få besök både av en representant från en upphovsrättsorganisation och av en representant för skapande arbete (författare, musiker, filmregissör o.d.)

 

Kontaktuppgifter

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK)

Kägelhamnen 2 A
02150 Esbo

Tfn +358 44 3101 962
info(a)ttvk.fi