Information om webbplatsen

Tekijanoikeus.fi

Tekijanoikeus.fi är en webbtjänst som riktar sig till läroanstalter och alla samhällsmedlemmar, där det på ett åskådligt och tillgängligt sätt finns omfattande information om upphovsrätt, upphovsrättsorganisationer i Finland och det undervisningsmaterial som står till buds. Sidan fungerar också som en portal som guidar besökare som vill ha tilläggsinformation vidare till den rätta adressen.

Webbplatsen har förverkligats av Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf, i samarbete med alla sex upphovsrättsorganisationer i Finland – APFIGramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Undervisnings- och kulturministeriet har bidragit med stöd för att förverkliga projektet.

Respons

Ris eller ros? Kommentarer eller förslag? Skicka respons till oss på nedanstående blankett.

[ninja_forms id=8]