På väg mot upphovsrätten

Tie tekijänoikeuteen
På väg mot upphovsrätten

Det finns spelifierat undervisningsmaterial med namnet På väg mot upphovsrätten, avsett för högstadier och läroanstalter på andra stadiet. I materialet får ungdomarna lära sig mer om upphovsrätten på ett roligt och praktiskt sätt.

I spelet får deltagarna välja den gren som intresserar dem mest och bestämma sig för om de ska spela fotograf, vloggare eller musiker. Den narrativa kontexten i spelet ökar spelarnas förståelse för de kreativa näringarna och de får utforska de rättigheter som deras verksamhet ger upphov till och frågor gällande användningen av andras material.

Uppgifterna i spelet handlar om grundläggande upphovsrättsliga begrepp, innehållet i upphovsrätten och inskränkningar av den, överlåtelse av rättigheter och fall av rättskränkningar. Spelarna får kunskaper i upphovsrätt genom att söka information via länkarna i spelet och genom att läsa olika påståenden i flervalsfrågorna. Också vid felaktiga svar ges den rätta informationen som kommentar i svaret.

Det rekommenderas att man spelar i par eller små grupper, men det går också bra att spela för sig själv. I genomsnitt tar det 45 minuter att spela genom spelet.

Spelet har tagits fram av Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf i samarbete med Nuorten Akatemia. Projektet understöddes av undervisnings- och kulturministeriet.

Beställ spelet

Spelet fungerar i plattformen Seppo, som eleverna använder på sina egna pekplattor, mobila enheter eller datorer. Spelet kan exempelvis handledas av en lärare. Skolor och andra målgrupper som beställer spelet behöver inte ha en egen Seppo-licens, utan kan använda spelet enkelt och kostnadsfritt. Spelet beställs via Nuorten Akatemias beställningsformulär här.

Användarinstruktionerna till spelet kan laddas ner som PDF antingen här eller till höger på sidan. Spelet kräver dessutom en aktiveringskod, som fås när man beställer spelet på Nuorten Akatemias webbplats: http://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet

Övret undervisningsmaterial

Den tecknade serien Äventyr på nattåget, som skapades 2011, riktar sig till högstadieelever, och de tillhörande materialen kan fortfarande laddas ner som pdf i menyn till höger på den här sidan.

Läroanstalter kan även beställa serien per post så långt de tryckta exemplaren räcker. Det finns inga planer på en ny upplaga.

Vill du ha ett gästbesök i din skola?

Fyll i nedanstående blankett om du är intresserad av ett besök i er skola eller klass som behandlar skapande arbete och upphovsrätt och du vill att vi tar kontakt. De fält som är markerade med en asterisk är obligatoriska.

Be oss ta kontakt ›

Vill du ha material per post?

Fyll i nedanstående blankett om du vill beställa gratis undervisningsmaterial per post. Mera information om de olika paketen med undervisningsmaterial finner du på dessa sidor. De fält som är markerade med en asterisk är obligatoriska.

Beställ här ›

Download material

På väg mot upphovsrätten: Användarinstruktioner ›
(pdf, 3 MB)

Äventyr på nattåget ›
(pdf, 5 MB)

Äventyr på nattvåget: Material för läraren ›
(pdf, 2 MB)