Inskränkningar i upphovsrätten

Huvudprincipen med upphovsmannens ensamrätt är att ett verk får användas endast på det sätt som verkets upphovsman tillåter. I upphovsrätten och de närstående rättigheterna har emellertid gjorts flera inskränkningar antingen på grund av praktiska behov eller tungt vägande samhälleliga intressen. Inskränkningar är bland annat privat kopiering och citat enligt god sed. I praktiken tillåter följaktligen upphovsrätten mycket mera än många föreställer sig.

Upphovsmannens tillstånd behövs inte till allt

Till att börja med skyddar upphovsrätten endast verkets form, inte dess faktainnehåll. Man får med egna ord sprida information om en annans verk till exempel i en tidning, på internet, i en bok eller i undervisningen. Därigenom förhindrar inte upphovsrätten till exempel vetenskapsmän från att skriva och sprida sina egna artiklar där andra vetenskapsmäns artiklar kommenteras och hänvisas till. Upphovsman och källa måste naturligtvis nämnas enligt god sed i branschen.

Upphovsrätten skyddar inte heller själva idén utan endast det sätt den är utförd på. Du kan till exempel på din hemsida rita en serie där byxlösa ankor är ute på äventyr så länge som du gör helt ditt eget verk och inte av de byxlösa ankorna plagierar just Kalle Anka. Dessutom är det till exempel i undervisningen i konstämnen tillåtet att lära ut andra konstnärers tekniker och att ta intryck av dem så länge som man inte gör sig skyldig till plagiering.

Upphovsmannens ekonomiska ensamrätt har begränsats i många fall av allmänt intresse eller för specialgruppers skull. Noggrant definierade inskränkningar och undantag i upphovsrätten gäller bland annat bibliotek, arkiv och museer, undervisningsverksamhet, citatanvändning och framställning av verk för personer med funktionshinder.

Efter att skyddstiden för upphovsrätten har gått ut får verk användas fritt.

Är privat kopiering tillåten?

Ja, det är den. Även om det i allmänhet behövs tillstånd för att kopiera andras verk har från denna huvudregel gjorts ett väsentligt undantag till fördel för konsumenten. Det är fråga om kopiering för privat bruk. Privat bruk är kopiering för eget privat bruk samt till exempel inom familjen och den närmaste vänkretsen. Det är ändå inte tillåtet att kopiera obegränsat. Enligt lagen är det tillåtet att ta några kopior av ett verk för privat bruk (det betyder i allmänhet 2-4 kopior).

Enligt lagen måste det verk som skall kopieras vara lagenligt tillverkat (t.ex. en cd-skiva lånad på ett bibliotek eller en TV-sändning) eller om det kopieras från nätet vara lagligen tillgängligt för allmänheten. Till din syster och din bästa vän kan du helt lugnt ”bränna” en kopia av en skiva köpt i en butik eller kopiera en stripp från serien Viivi och Wagner för att fästa på kylskåpsdörren. Det är däremot förbjudet att via webben för eget privat bruk till exempel ladda ner en film eller mp3-musikfil som olagligt delas på nätet.

Upphovsmännen har rätt att få ersättning också för privat kopiering av ett verk. I dessa fall sköts det summariskt. I samband med försäljning av inspelningsanordningar försedda med minne samlas en så kallad kompensationsavgift in, som varje år delas ut till konstnärer och producenter samt används för att främja den inhemska kulturen. I själva verket är det tack vare kompensationsavgiften, som privat kopiering är tillåten.

I priset för till exempel en inspelande CD-R – skiva är kompensationsavgiften 20 cent. Det vill säga om man kopierar 100 cd-skivor med musik, kommer man att betala i kompensationsavgift för en, 20 euro.

Det är emellertid inte tillåtet att kopiera dataprogram och – spel. Av dem får man endast ta den säkerhetskopia som en laglig användning förutsätter om inte anskaffningslicensen uttryckligen tillåter något annat.

Vår lag tillåter inte heller att de effektiva kopieringsskydd som eventuellt finns på cd-, dvd- eller Blu-ray- skivor bryts för kopiering. Ett effektivt kopieringsskydd får brytas endast för att kunna lyssna till eller titta på inspelningens innehåll. Speciella program för att bryta ett kopieringsskydd är likväl förbjudna enligt lagen.

Vill du ha mera information? Bläddra i genom Ofta frågat!