Kopiosto

Kopiosto

Kopiosto är en upphovsrättsorganisation som i stor omfattning representerar kulturbranschen i Finland. Den representerar såväl upphovsmän, utövande artister som förläggare. Kopiosto gör det möjligt att enkelt använda publikationer och audiovisuella verk och sköter om att rättsinnehavarna får sina ersättningar.

Vad gör Kopiosto?

Kopiosto är en länk mellan verkens upphovsmän och användare. Kopiosto underlättar användning av verk i läroanstalter, företag, kommuner, statsförvaltningen, församlingar, bibliotek och centralantennät.

Tillstånd att använda verk

Kopiosto beviljar tillstånd för kopiering av upphovsrättsskyddade publikationer och användning av audiovisuella verk.

Tillstånd för ljuskopiering av publikationer och utskrivning från internet beviljas läroanstalter, företag, den offentliga förvaltningen och övriga organisationer. Kopiosto erbjuder läroanstalter tillstånd för digital användning. Kopiostos digitallicens gör det möjligt att partiellt skanna publikationer samt kopiera verk från öppna nätsidor som en del av undervisningsmaterialet och en elevs övningsarbete eller föredrag.

Kopiosto beviljar också tillstånd för inspelning av tv- och radioprogram och användning av dessa inspelningar i undervisning och forskning samt användning av inspelningar på bibliotek, olika inrättningar och på fartyg. Med Kopiostos tillstånd är vidaresändning av ca 100 utländska tv-kanaler i centralantenn- och kabelnät möjligt.

Ersättning till verkens rättsinnehavare

De insamlade ersättningarna betalar Kopiosto ut till verkens rättsinnehavare. Ersättningarna betalas på det sätt som Kopiostos medlemsorganisationer har avtalat, antingen direkt till upphovsmännen eller till Kopiostos medlemsorganisationer som representerar dem.

Med upphovsrättsersättningarna för ljuskopiering finansieras via Kopiostos medlemsorganisationer Finlandiaprisen i litteratur samt över 20 andra av de viktigaste priserna på kulturfältet i Finland. Medlemsorganisationerna använder också medel för att bevilja många stipendier. Ersättningarna för användning av audiovisuella verk samt ersättningarna från kompensationsavgiften för privat kopiering betalar Kopiosto direkt till upphovsmän till och artister i tv- och radioprogram personligen, årligen till över 10 000 rättsinnehavare.

Intressebevakning och påverkan

Till Kopiostos huvuduppgifter hör intressebevakning och samhällelig påverkan för att stärka rättsinnehavarnas ställning samt för att försvara upphovsrätten. Kopiosto strävar efter att inverka på upphovsrättslagstiftningen samt att främja förståelsen och respekten för upphovsrätt bland annat via läroanstalter.

AVEK stöder audiovisuell kultur

I anslutning till Kopiosto finns Centralen för audiovisuell mediekultur AVEK, som med upphovsrättsmedel stöder ny inhemsk audiovisuell kultur. Medlen kommer huvudsakligen från kompensationsavgiften, som bärs upp bland annat för tomma dvd-skivor och digitala videobandspelare.

AVEK beviljar stöd för utveckling av olika genrer inom filmkonsten och för kulturexport, för fort- och påbyggnadsutbildning för dem som arbetar inom den audiovisuella branschen samt för arrangemang av festivaler och evenemang. Dessutom beviljar AVEK stöd för produktion av kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonstverk. Från undervisnings- och kulturministeriets anslag för DigiDemo och CreaDemo beviljas stöd för att utveckla kulturinnehållet och den kreativa kulturen.

När skall man vända sig till Kopiosto?

  • Med en bevakningsfullmakt till Kopiosto ger rättsinnehavare − en utövande artist, upphovsman eller förläggare − Kopiosto rätt att licensera användningen av deras verk. Bevakningsfullmakten gör det möjligt att rättsinnehavare får ersättning för att deras verk används och garanterar att deras upphovsrättsliga rättigheter bevakas. Till de rättsinnehavare som Kopiosto representerar erbjuder Kopiosto rådgivning i upphovsrättsfrågor.
  • Kopiosto beviljar tillstånd för ljuskopiering av publikationer och för utskrivning av verk från internet i läroanstalter, företag, organisationer, den offentliga förvaltningen, kyrkor, religiösa samfund och övriga organisationer. Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat ett kollektivt ljuskopieringstillstånd för läroanstalter.
  • Kopiosto beviljar tillstånd för digital användning till läroanstalter. Digitallicensen gör det möjligt att partiellt skanna tryckta publikationer samt att kopiera verk från internet som en del av undervisningsmaterialet och en elevs övningsarbete eller föredrag.
  • Kopiosto beviljar tillstånd för distribution av utländska tv-kanaler i centralantennät med över 25 hushåll. Det är bostadsaktiebolaget eller till exempel antennandelslaget som ansvarar för anskaffning av upphovsrättstillstånd. Ifall ett bostadsaktiebolag hör till ett kabeltelevisionsnät sköter kabeltelevisionsbolaget om att tillstånd skaffas.
  • Kopiosto beviljar läroanstalter tillstånd att spela in tv- och radioprogram för användning i undervisning och forskning. Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat ett kollektivt inspelningstillstånd för läroanstalter.
  • Om de har avtal med Kopiosto kan bibliotek hos Rundradions kassettjänst YLE Tallennemyynti skaffa program producerade av Rundradion och MTV3 för utlåning.
  • Hos Kopiosto kan du be om tilläggsinformation om upphovsrättsfrågor, upphovsrättstillstånd och användningsvillkor för dem. Kopiostos representanter besöker också aktivt bland annat läroanstalter för att föreläsa om upphovsrättsfrågor.

Kontakuppgifter

Kopiosto rf

Sanduddsgatan 2
00100 Helsingfors

Tnf (09) 431 521 (växel)
kopiosto(at)kopiosto.fi

http://www.kopiosto.fi/ ›

Länkar

Användningslicenser för verk ›
Nyhetsflöde ›
Upphovsrättsguiden Kopiraittila ›