Teosto

Teosto

Teosto r.f. är en ideell förening utan vinstsyfte som tonsättare och musikförläggare grundade år 1928 för att bevaka deras intressen. Teostos huvuduppgift är att göra det möjligt för en professionell finländsk upphovsman inom musik att vara framgångsrik.

Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto r.f. representerar över 26 000 inhemska och närmare tre miljoner utländska tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Teosto har ungefär 30 000 kunder som använder musik: radio- och tv-bolag, evenemangsarrangörer, restauranger samt övriga företag och samfund.

Vad gör Teosto?

 • Teosto säljer och utvecklar lättanvända och heltäckande upphovsrättslösningar för dem som använder musik och för branscher som producerar kulturprodukter.
 • Teosto samlar in och betalar ut ersättningar till upphovsmän och förläggare inom musik för att deras musik framförs offentligt, används på internet samt spelas in på ljud- och bildupptagningar. Av de ersättningar som samlats in betalar Teosto ut ca 87 % till upphovsmän och förläggare inom musik, återstående 13 % täcker kostnaderna för verksamheten.
 • Teosto främjar inom musiken upphovsmännens och – förläggarnas rättigheter samt den finländska musikens mångsidighet och ryktbarhet i Finland och utomlands. Via sin intressebevakning ser Teosto till att lagstiftningen skyddar upphovsmännens rättigheter inom musiken, stöder deras näringsverksamhet och utgör en stark grund för den finländska kulturen och den kreativa ekonomin.

Teostos kunder?

I sitt praktiska arbete fungerar Teosto som en förenande länk mellan sina två kundgrupper, musikens upphovsmän och företagen och samfunden som använder musiken.

Upphovsmän och förläggare som kunder

 • Teosto beviljar på de upphovsmäns och förläggares vägnar som den representerar tillstånd att använda musik samt samlar in ersättning för detta till dem. På basis av internationella reciprocitetsavtal representerar Teosto inom musiken i Finland också utländska upphovsmän.
 • Teosto upprätthåller databaser över verk och upphovsmän för att med hjälp av dessa kunna betala ut ersättningar som har samlats in för musikanvändning till de rättmätiga mottagarna. För sina utbetalningar får Teosto noggranna uppgifter om radio- och tv-spelningar samt från företag, band och orkestrar om framföranden med levande musik på konserter, danser och festivaler. Över användningen av bakgrundsmusik låter Teosto regelbundet utföra utredningar för att kunna betala ut framförandeersättningar.

Kunder som använder musik

Till företag, föreningar och samfund som använder musik säljer Teosto upphovsrättstillstånd som omfattar både inhemsk och utländsk musik. Med sina kunder som använder musik eller huvudorganisationer som representerar dem förhandlar och avtalar Teosto om avgifterna för musiktillstånden.

I vilka ärenden skall man vända sig till Teosto?

Om du är tonsättare, textförfattare, arrangör eller förläggare

 • Bli kund om ditt verk har framförts offentligt, om det delas på internet eller om det har spelats in på en ljud- eller bildupptagning.
 • Om du redan är kund skall du anmäla dina nya verk till registret efter hand som de blir färdiga. Anmälningarna kan du göra i vår nättjänst, där du även kan kontrollera dina ersättningar, bläddra i verks- och upphovsmannaregistret samt uppdatera dina kontaktuppgifter.
 • Du kan vända dig till vår tjänst för rättsinnehavare även i andra frågor som gäller din kundrelation (beskattning, begäran om utländsk bevakning, reklamationer som gäller utbetalningar/ersättningar, ärvda rättigheter osv.).

Om du är artist

 • Gör en anmälan om framföranden till oss om alla dina spelningar och varje musikstycke som du har framfört. Detta sköter du bäst i Teostos nättjänst. När du gör din framförandeanmälan kan du i nättjänsten dra nytta av vårt omfattande verksregister. Med hjälp av en framförandeanmälan kan Teosto betala ut framförandeersättningar till just de upphovsmän vars musik har framförts. För en artist kostar det ingenting att framföra musikstycken gjorda av andra.

Om du behöver musik i din företags- eller hobbyverksamhet

 • Hos Teosto får du tillstånd för användning av musik på tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas vägnar.
 • Uppgifter om avgifterna för användning av musik får du på våra webbsidor. När du betalar framförande- eller inspelningsersättning betalar Teosto den vidare till upphovsmän och förläggare inom musik.
 • På Teostos webbsidor kan du bekanta dig med undersökningsdata som du har nytta av i din verksamhet.

Kontakuppgifter

Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto r.f.

Kägelhamnen 2 A
02150 Esbo

Tfn (09) 681 011
teosto(a)teosto.fi

www.teosto.fi ›

Länkar

Sök licens för musikanvändning ›
Musikskapare ›