Upphovsrätts-organisationer

I Finland verkar sex upphovsrättsorganisationer som representerar över 90 000 inhemska och otaliga utländska ersättningsberättigade.

För vad behövs upphovsrättsorganisationer?

Det finns upphovsrätt i mycket. Det handlar om upphovsrätt när en journalist ingår ett arbetsavtal, när en skulptör säljer en staty han har gjort eller när en författare avtalar om publicering av sin bok.

Det är här för det mesta fråga om avtal mellan två parter, men ibland måste saker skötas mellan mycket stora grupper. Radiostationer och restauranger måste till exempel sköta tillstånd och ersättningar med varje låtskrivare, musiker och skivbolag. Dessa kan emellertid vara tiotusentals, både finländska och utländska. I praktiken är det alltså omöjligt för en radiostation eller en restaurang att skaffa de användningstillstånd som lagen kräver separat för varje framförd sång.

För vissa branscher har det därför grundats upphovsrättsorganisationer mellan upphovsmän och dem som använder verk. De representerar upphovsmän, artister och företag i sin egen bransch, samlar in de ersättningar för upphovsrätt som dessa är berättigade till, sköter om ärenden gällande användningstillstånd samt främjar i allmänt den inhemska kulturen.

I Finland verkar sex upphovsrättsorganisationer (APFIGramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto), som tillsammans representerar över 90 000 inhemska och otaliga utländska ersättningsberättigade. Beslutanderätten i organisationerna utövas av representanter för de ersättningsberättigade. Det ersättningsbelopp som upphovsrättsorganisationerna i Finland samlar in varje år är ca 80 miljoner euro. Efter avdrag för administrativa kostnader delas hela beloppet ut till de rättsinnehavare som organisationerna representerar samt för att främja den inhemska kulturen. I medeltal betalar organisationerna ut närmare nio tiondedelar av de insamlade ersättningarna.

Kopiosto

Kopiosto

Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande artister. I egenskap av förening utan vinstsyfte beviljar Kopiosto användningsrättigheter till verk och betalar ut de inkasserade ersättningarna till verkens upphovsmän eller deras representanter.

Läs mer ›

Kuvasto

Kuvasto

Upphovsrättsföreningen för visuella konstnärer Kuvasto r.f. är en upphovsrättsförening för bildkonstnärer som i Finland representerar ca 2 300 inhemska och 50 000 utländska bildkonstnärer.

Läs mer ›

Sanasto

Sanasto

Sanasto är en upphovsrättsorganisation inom litteraturbranschen. Vi representerar tusentals finländska litterära upphovsmän – författare av skön- och facklitteratur samt läroböcker, poeter, översättare, redaktörer − och vi betjänar dem som använder litteratur.

Läs mer ›

Teosto

Teosto

Tonsättarnas upphovsrättsbyrå Teosto ry är en upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare och representerar ca 26 000 inhemska och närmare tre miljoner utländska upphovsmän och förläggare inom musik.

Läs mer ›

APFI

APFI

Audiovisual Producers Finland – APFI uppstod våren 2018, när Tuotos ry, Filmproducenter rf, SATU ry och Audiovisual Finland ry, sammanslog sina funktioner under ett och samma tak. APFI bevakar finländska audiovisuella innehållsproducenters intressen.

Läs mer ›

Gramex

Gramex

För den finländska musikkulturen är upphovsrättsersättningarna livsviktiga. Gramex samlar in dem till musiker, kapellmästare, dirigenter, sångare och ljudupptagningsproducenter. Gramex betjänar både dem som betalar ersättning och dem som får ersättning.

Läs mer ›