Sanasto

Sanasto

Sanasto är en upphovsrättsorganisation inom litteraturbranschen. Vi representerar tusentals finländska litterära upphovsmän – författare av skön- och facklitteratur samt läroböcker, poeter, översättare, redaktörer − och vi betjänar dem som använder litteratur.

Vad gör Sanasto?

Sanasto erbjuder rådgivning i frågor som berör användning av litteratur samt sluter licensavtal som baserar sig på upphovsrättslagen för kollektiv användning av verk. Sanasto utvecklar tillstånd för litteraturanvändning samt samlar in och betalar ut ersättningar till upphovsmän för användning av deras verk. Sanasto bevakar de litterära upphovsmännens upphovsrätt speciellt vid användning i sådana situationer som upphovsmännen själva har svårt att bevaka. Sanasto förmedlar ersättningar bland annat för lån av litteratur på allmänna bibliotek, användning av litteratur i radio och television samt för offentligt framförande av litteratur.

Sanasto strävar efter att påverka samhällsdebatten om upphovsrätt samt lagstiftningen på ett för upphovsmännen fördelaktigt sätt. Den finskspråkiga kampanjen Kirja elää (Boken lever) som lanserades hösten 2011 är ett exempel på Sanastos övergripande påverkansarbete, vars syfte är att främja verksamhetsförutsättningarna för den finländska litteraturen.

I vilka ärenden skall man vända sig till Sanasto?

Sanasto är en serviceorganisation för dem som använder litteratur. Sanasto betjänar genom att ge råd i upphovsrättsfrågor och bevilja tillstånd för användning av litteratur av de upphovsmän den representerar. Hos Sanasto kan man fråga om tillstånd för olika situationer där litteratur används, till exempel poesikvällar och tillställningar med deklamation.

Yhteystiedot

sanasto 230x160

Sanasto rf

Högbergsgatan 30 A, 5. våning
00130 Helsingfors

Tfn +358 (0)9 5629 3300
info(a)sanasto.fi

www.sanasto.fi/ ›

Aiheeseen liittyvää

Boken lever -kampanj
Skaffa litteraturlicens ›