Upphovsrättsorganisationer i Finland

APFI

mesh-clapoard

Audiovisual Producers Finland – APFI uppstod våren 2018, när Tuotos ry, Filmproducenter rf, SATU ry och Audiovisual Finland ry, sammanslog sina funktioner under ett och samma tak. APFI bevakar finländska audiovisuella innehållsproducenters intressen.

APFI

Gramex

mesh-guitar_1

För den finländska musikkulturen är upphovsrättsersättningarna livsviktiga. Gramex samlar in dem till musiker, kapellmästare, dirigenter, sångare och ljudupptagningsproducenter. Gramex betjänar både dem som betalar ersättning och dem som får ersättning.

Gramex

Kopiosto

mesh-things

Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande artister. I egenskap av förening utan vinstsyfte beviljar Kopiosto användningsrättigheter till verk och betalar ut de inkasserade ersättningarna till verkens upphovsmän eller deras representanter.

Kopiosto

Kuvasto

mesh-brush

Upphovsrättsföreningen för visuella konstnärer Kuvasto r.f. är en upphovsrättsförening för bildkonstnärer som i Finland representerar ca 2 300 inhemska och 50 000 utländska bildkonstnärer.

Kuvasto

Sanasto

mesh-musicnote

Sanasto är en upphovsrättsorganisation inom litteraturbranschen. Vi representerar tusentals finländska litterära upphovsmän – författare av skön- och facklitteratur samt läroböcker, poeter, översättare, redaktörer − och vi betjänar dem som använder litteratur.

Sanasto

Teosto

mesh-note

Tonsättarnas upphovsrättsbyrå Teosto ry är en upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare och representerar ca 26 000 inhemska och närmare tre miljoner utländska upphovsmän och förläggare inom musik.

Teosto

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral r.f. (TTVK) är en förening utan vinstsyfte vars huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen, att informera om aktuella frågor som gäller upphovsrätt och piratism samt att ge upphovsrättslig upplysning till såväl barn som vuxna.

Läs mer ›

Flera länkar

Söker du efter mera information om upphovsrätt eller finländsk kultur? Nedan finner du i bokstavsordning en omfattande lista över webbsidor som behandlar ämnesområdet.

Läs mera ›