Gramex

För den finländska musikkulturen är upphovsrättsersättningarna livsviktiga. Gramex samlar in dem till musiker, kapellmästare, dirigenter, sångare och ljudupptagningsproducenter. Gramex betjänar både dem som betalar ersättning och dem som får ersättning.

För den inhemska musikkulturen är upphovsrättsersättningarna livsviktiga. Det är Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex r.f. som samlar in ersättningar till musiker, kapellmästare, dirigenter, sångare och ljudupptagningsproducenter.

Gramex r.f., som år 1967 grundades av organisationer i musikbranschen, är en upphovsrättsförening utan vinstsyfte för utövande artister och ljudupptagningsproducenter och representerar över 45 000 inhemska och otaliga utländska utövande artister och ljudupptagningsproducenter samt betjänar närmare 30 000 företag och samfund som använder musik. Representanter för musikerna och producenterna utövar sin beslutanderätt i Gramex styrelse.

Vad gör Gramex?

Enligt sina stadgar bevakar och främjar Gramex de rättigheter som stipuleras i upphovsrättslagen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter som deltar i en ljudupptagning, samlar in deras ersättningar och främjar verksamhetsförutsättningarna i branschen. Gramex samlar in ersättningar genom att bevilja användningstillstånd för att framföra och spela in musik från ljudupptagningar samt för att visa musikvideor.

Gramex ersättningsadministration är kostnadseffektiv. Närmare nio tiondedelar av de insamlade ersättningarna går till musiken, resten täcker utgifterna för ersättningsadministrationen.

Det sägs i lagen vad som skall ersättas

En upphovsrättsorganisation bestämmer inte själv vilket slags musikanvändning som berättigar till ersättning. Det regleras i lagen. Gramex -ersättningar samlas in när cd-skivor eller annan inspelad musik framförs offentligt eller spelas in för annat än privat bruk eller när musikvideor visas offentligt.

Ersättningar betalar bland annat radiostationer, affärer och institutioner som använder bakgrundsmusik, de som spelar in montage med bakgrundsmusik samt audiovisuella producenter.

När det gäller bakgrundsmusik i affärer, restauranger och offentliga utrymmen är det skäl att komma ihåg att den teknik med vilken den inspelade musiken framförs inte inverkar på om ersättning måste betalas. Musik är musik om den sedan spelas från radio, dator, cd-skiva, mp3-spelare eller mobiltelefon.

Gramex främjar inhemsk musik

Gramex stöder verksamheten i Musiikin Edistämissäätiö, Upphovsrättens informations- och övervakningscentral samt Finnish Music Quarterly. Centralen för främjandet av utövande finsk tonkonst, som verkar i samråd med Gramex, stöder årligen olika projekt inom utövande tonkonst, export och artisternas arbete med ca 2 miljoner euro.

I vilka ärenden skall man vända sig till Gramex?

Gramex betjänar både dem som betalar ersättning och dem som får ersättning. När lagen förutsätter användningstillstånd eller ersättning för inspelad musik hjälper Gramex till att sköta detta. För en som använder musik skulle det vara besvärligt att sköta tillstånd och ersättningar individuellt med tusentals inhemska och utländska musiker. Upphovsrättsorganisationen fungerar här emellan som en länk.

Du tar enklast kontakt med Gramex via kontaktblanketterna som finns under nedanstående länkar:

Musikanvändare

Ersättningsberättigade

Kontaktuppgifter

Gramex r.f.

Kägelhamnen 2 A
02150 Esbo

Se alla telefonnummer och kontaktuppgifter här.

http://www.gramex.fi/ ›

Länkar

Information om Gramex ›