Kuvasto

Upphovsrättsföreningen för visuella konstnärer Kuvasto r.f. grundades år 1987 som en upphovsrättsförening för bildkonstnärer.

Kuvasto r.f. representerar i Finland ca 2500 inhemska bildkonstnärer och genom avtal med internationella systerorganisationer ca 50 000 utländska bildkonstnärer. Kuvasto representerar utländska bildkonstnärer när användningen av deras verk sker i Finland. Kuvastos utländska systerorganisationer representerar i sin tur finländska konstnärer när användningen av deras verk sker utomlands.

En uppdaterad lista över konstnärer som Kuvasto representerar finns på Kuvastos webbsida via adressen www.kuvasto.fi.

Vad gör Kuvasto?

  • Beviljar användningstillstånd för användning av de bildkonstnärers verk som Kuvasto representerar
  • Administrerar utställningsersättningar för de bildkonstnärer som den representerar
  • Administrerar med stöd av undervisnings- och kulturministeriets beslut återförsäljningsersättningar för bildkonst.
  • Erbjuder rådgivning i upphovsrättsfrågor för bildkonstnärer och dem som använder verk.

Användningstillstånd för bildkonstverk

Kuvasto beviljar till olika medier användningstillstånd för mångsidig användning av verk utförda av inhemska och utländska konstnärer som representeras av Kuvasto. Användningstillstånd fås för användning av bildkonstverk såväl i tryckta som i digitala publikationer, på postkort, på affischer, för olika försäljningsprodukter som i TV eller på webbsidor.

Ersättning för utställningar

Kuvasto administrerar och bevakar utställningsersättningar för de bildkonstnärer som den representerar. När en konstnär till exempel ställer ut på en konstutställning bör utställningens arrangör för att få visa verken betala konstnären upphovsrättsersättning som kallas utställningsersättning.

Ersättning för återförsäljning

Kuvasto är den organisation som samlar in och betalar ut återförsäljningsersättningar inom bildkonst. Undervisnings- och kulturministeriet har med sitt beslut godkänt Kuvasto för denna uppgift. Professionella återförsäljare av bildkonst, såsom konsthandlare och mäklare, är skyldiga att betala återförsäljningsersättning.

Rådgivning i upphovsrättsfrågor

Kuvasto erbjuder allmän upphovsrättslig rådgivning i allmänna upphovsrätts- och användningsfrågor om bilder och konstverk till upphovsmän av bildkonstverk, rättsinnehavare och användare av bilder.

I vilka ärenden skall man vända sig till Kuvasto?

Kuvasto r.f. representerar i stor omfattning finländska och utländska bildkonstnärer. Till Kuvasto kan man vända sig i frågor som berör användning av bildkonstverk, utställnings- och återförsäljningsersättning samt upphovsrätt för bildkonsten.

Kontakuppgifter

Kuvasto logo uusif

Bildupphovsrättförening Kuvasto rf

Stora Robertsgatan 3-5 A 22
00120 Helsingfors

Tfn 09-272 4022
kuvasto(a)kuvasto.fi

www.kuvasto.fi/ ›

Länkar

Konstnärsförteckning ›
Kuvastos onlineservice ›