Usein kysyttyä

Haluaisin lainata toisen tekstiä omassa kirjoituksessani, onko tämä sallittua?
Siteerausoikeus on tekijänoikeuden rajoitussäännös, joka mahdollistaa hyvän tavan mukaisen lainauksen. Sitaatti on suora lainaus julkaistusta teoksesta. Lainatun tekstin tulee jollakin tavalla havainnollistaa omaa tekstiä: pelkkä lisäarvon tuottaminen siteerauksen avulla ei ole hyvän tavan mukaista. Toisen tekstiä saa lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, ja se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Hyvän tavan mukaisuus sisältää myös sen, että siteerattava tekijä ja lähde on mainittava.
1