Usein kysyttyä

Harrastan fanifiktion luomista. Mitä minun täytyy ottaa huomioon tekijänoikeudesta?
Tekijällä on oikeus teokseensa niin muutettuna kuin muuttamattomana. Teoksen muunteleminen voi tapahtua tekemällä teokseen tyylillisiä muutoksia, lisäyksiä tai poistamalla siitä osia. Tällaisessa tilanteessa alkuperäinen teos on tunnistettavista uudesta, muunnellusta teoksesta. Teokset ovat siten samastettavissa toisiinsa. Fanifiktiossa on lähtökohtaisesti kyse edellä mainitusta oikeudenhaltijan lupaa edellyttävästä muuntelusta. Sen tarkoituksena on kirjoittaa oma versio jostain olemassa olevasta teoksesta ja hyödyntää alkuperäisen teoksen omaperäisiä ja itsenäisesti luotuja henkilöitä tai miljöötä. Voit myös saada tekijänoikeuden omaan fanifiktiiviseen teokseesi, kun lopputulos on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Tarvitset tästä huolimatta luvan alkuperäisen teoksen oikeudenhaltijalta halutessasi esim. julkaista fanifiktiota internetissä. Oikeudenhaltijoiden suhtautuminen fanifiktioon vaihtelee. Toiset suhtautuvat siihen suopeasti, mutta mikäli oikeudenhaltija kokee fanifiktion haitalliseksi, on hänellä oikeus puuttua siihen.
3