Usein kysyttyä

Koulutan työkseni. Voinko laittaa artikkelissa julkaistun kaaviokuvan luentoaineistooni?
Tekijänoikeuslain mukaan julkistetuista teoksista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään, ja tätä vaatimusta kutsutaan myös vetoamisfunktioksi. Jos kuvan sisällyttäminen aineistoon toteuttaa tämän vetoamisfunktion ja lainaaminen tehdään tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, saat sisällyttää kuvan lupaa kysymättä. Tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Tekijänoikeus ei kuitenkaan ulotu teosten tietosisältöön, kuten tutkimustuloksiin, kaavioihin tai teorioihin, ainoastaan omaperäiseen tapaan esittää ne. Teosten asiasisältö on vapaasti muiden käytettävissä. Lisäksi tekijänoikeuslain 14 §:n sopimuslisenssisäännös mahdollistaa, että oppilaitokselle hankitulla kopiointiluvalla saa luvan ehtojen mukaisesti opettaja tai opiskelija kopioida ja käyttää teoksia opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Mikäli opetat tai koulutat oppilaitoksessa, varmista siis työpaikkasi kopiointilupa ja luvan kattavuus. Kopiointiluvasta saat lisätietoa Kopioston verkkosivuilta tai Kopiostosta (https://www.kopiosto.fi/).
0