Usein kysyttyä

Mitä piratismista voi seurata?
Seuraukset voivat olla sekä rikos- että siviilioikeudellisia. Tyypillisesti oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämisestä ja vahingonkorvausta. Lisäksi tahallisen loukkauksen tapauksessa voi kyseeseen tulla rikosoikeudellinen vastuu. Luvatta valmistetut teokset ja oikeudenloukkauksessa käytetyt apuvälineet, kuten tietokone, voidaan tuomita hävitettäviksi. Hyvitys tulee aina maksettavaksi riippumatta loukkaajan tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Hyvitysvelvollisuus ei myöskään riipu tekijän iästä. Hyvitys vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta. Tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuuden lisäksi sitä, että teosten luvaton käyttö on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijoille. Maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakko. Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta.
0