Ofta frågat

Är det möjligt att citera ett fotografi eller en annan illustration?

Bilder får citeras i en vetenskaplig framställning, såsom i ett lärdomsprov eller i konsthistorisk forskning samt i en kritisk framställning, såsom i en recension av teater- eller bildkonst. En bild måste ha samband med en text och citeringen måste vara befogad för att förtydliga eller åskådliggöra en framställning. Att samla illustrationer för en publikation är ändå inte möjligt genom att hänvisa till citaträtten.

19