Ofta frågat

Är det tillåtet att i undervisningen visa snuttar av en video från YouTube?
Enligt användningsvillkoren för YouTube är användning av YouTube tillåten för privat, icke-kommersiell bruk. En visning på en läroanstalt är offentligt framförande och därför kan YouTube inte användas i undervisningen.
28