Ofta frågat

Är det tillåtet att ladda ner videor till sin egen dator från YouTube?

Nej, det är det inte. Användningsvillkoren för YouTube förbjuder kopiering av videor eller ljudspår på dem till den egna datorn. Dessutom finns det på YouTube mycket material som är uppladdat utan tillstånd av rättsinnehavarna. Kopiering från en olaglig källa är inte ens för eget bruk tillåtet.

24