Ofta frågat

Är numera både delning och nedladdning förbjudet?

Javisst, lagen förbjuder bägge. För nedladdning kan man bli tvungen att betala ersättning till rättsinnehavarna. För delning kan det utöver ersättning bli fråga om bötesstraff eller fängelse.

19