Ofta frågat

Får jag lägga ut fotografiska verk eller bilder på målningar och skulpturer på min egen hemsida där jag berättar om händelser i mitt liv?

Du får inte lägga ut bilder på internet utan tillstånd av bildens rättsinnehavare. Internet är aldrig privat bruk. Det faktum att en fotograf eller någon annan rättsinnehavare av en bild har gett tillstånd till att återge bilden på någon hemsida i något sammanhang begränsar inte fotografens rättigheter när det gäller övrig användning.

21