Ofta frågat

Får jag låta trycka en vacker bild av bildkonstnär Marc Chagall på vårt inbjudningskort till bröllop och skicka det till våra ca hundra gäster?
Privat bruk är alltid bruk i den närmaste familje- och vänkretsen. Dessutom är privat bruk begränsat till några stycken. Några stycken är högst fem stycken. En mera omfattande användning förutsätter rättsinnehavarens tillstånd. I Finland representerar Kuvasto ry Marc Chagalls rättsinnehavare.
26