Ofta frågat

Får jag på min egen video som ljudspår sätta favoritmusik från skivor jag äger?

Om du har för avsikt att använda videon i vidare kretsar än den närmaste familje- och vänkretsen behöver du tillstånd för att spela in och framföra musik. Tillstånd får du hos Teosto ja Gramex.

29