Ofta frågat

Får jag på skolavslutningen med kamera spela in musikuppföranden och teaterstycken?

För att få spela in tal samt musik- och scenuppföranden behövs för det mesta tillstånd av både upphovsmannen och dem som uppträder.

Föräldrar får naturligtvis för privat bruk med en videokamera filma sitt barns uppträdande.

För en tillfällig inspelning av elevernas eller lärarens levande framförande behövs inget tillstånd. Denna inspelning kan endast tillfälligt användas i undervisningen, inte för andra ändamål. Du kan exempelvis spela upp ett tillfälligt inspelat musikuppförande på en lektion.

21