Ofta frågat

Får jag på YouTube lägga ut eget material som jag har filmat med video- eller mobiltelefonkamera?

Eget material (bland annat hemvideor eller kortfilmer som man har gjort med kompisarna) får läggas ut och spridas så som man själv vill. Om det emellertid på inspelningen syns eller hörs ett verk som har skapats av någon annan måste tillstånd för förmedling till allmänheten skaffas av verkets upphovsman eller annan rättsinnehavare.

Om det på inspelningen finns personer som kan identifieras måste tillstånd för förmedling till allmänheten fås av alla identifierbara personer. Tilläggsinformation får du i Dataombudsmannens byrås publikation Fotografier och integritetsskydd utgående från personuppgiftslagen.

19