Ofta frågat

Får man lägga text på ett illustrerat verk? Och får bilden beskäras?
Enligt § 3 i upphovsrättslagen får verk inte återges på ett sätt som kränker upphovsmannens konstnärliga egenart. Att lägga en text på en bild eller att beskära bilden kan kränka bildkonstnärens moraliska rättigheter. Därför måste man få bildkonstnärens tillstånd för en sådan användning.
18