Ofta frågat

Får verk kopieras till vilket format som helst, till exempel musik till mp3-filer eller en gammal VHS-kassett till en dvd-skiva?
Ja, det får de. Kopiering för enskilt bruk begränsas inte visavi kopieringssättet. Kopieringen får dock inte göras av en utomstående part, och en kopia framställd för enskilt bruk får inte användas för andra syften, såsom att delas ut offentligt. Man får endast kringgå effektiva tekniska skydd för att titta eller lyssna på det fysiska verksexemplaret, men inte för att göra kopior.
18