Ofta frågat

För privat bruk får man kopiera från en laglig källa. Vad är en laglig källa?

Ett villkor för privat kopiering är att den sker från en laglig källa. Det verk som skall kopieras måste vara lagligen tillverkat och förmedlat. Lagliga källor är bl.a. cd-skivor i original och vanliga radio- och TV-sändningar. Olagliga källor är däremot fysiska piratinspelningar samt verk som utan tillstånd sprids i p2p-nätverk samt verk som olagligt förmedlas i nätradion.

19