Ofta frågat

Gäller upphovsrätten också utländska litterära verk?

Upphovsrätten skyddar verk oberoende av deras ursprungsland. För användning av alla verk som överstiger verkströskeln måste man be om tillstånd av rättsinnehavaren av upphovsrätten.

19