Ofta frågat

Hur kan jag använda en dokumentkamera på lektionen?

På lektionen kan man med en dokumentkamera visa böcker, tidskrifter och andra publikationer på samma sätt som med en overheadprojektor. Publikationen kan med en datakanon projiceras så att eleverna kan se den. Den sida som projiceras får dock inte utan tillstånd bestående sparas till exempel i kamerans minne, på en minnessticka eller en dator. Digitaltillstånd för läroanstalter kan du fråga om hos Kopiosto.

28