Ofta frågat

Hur mycket kompensationsavgift blir det?
Åren 2015 och 2016 fanns det anslag på 11 miljoner euro reserverat för detta syfte.
17