Ofta frågat

Hur mycket upphovsrättsersättning får musikerna och tonsättarna?

De som professionellt tonsätter och författar texter får ungefär 2 000 euro i Teosto-ersättningar årligen (medianinkomst). Gramex -ersättningarna som musikerna och sångarna får är i medeltal 550 euro per år. Ersättningarna varierar kraftigt på individnivå, eftersom de betalas exakt i förhållande till hur deras musik spelas.

19