Ofta frågat

I vår skola har vi för avsikt att grunda en filmklubb som skulle träffas en gång i veckan för att se på någon film. Måste vi ha tillstånd för detta? Är det någon skillnad beträffande tillståndet om det är fråga om en film inspelad från TV, hyrfilm eller köpt?
Hyrfilmer och filmer köpta i butik är endast avsedda för privat bruk. På samma sätt får man endast för eget privat bruk spela in från TV. Oberoende av inspelningens källa skall man därför i regel skaffa tillstånd för att visa film i annan än privat omgivning. Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk utan offentligt framförande. Således krävs ett tillstånd av rättsinnehavarna för att visa film.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

M&M Viihdepalvelu Oy beviljar tillstånd för offentligt framförande och hyr ut filmer från många europeiska och amerikanska produktionsbolag. Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör.

En privat tillställning är enligt upphovsrättsrådet en tillställning som inte offentligt utannonseras och i vilken endast enstaka personer deltar på grund av vänskap.

33