Ofta frågat

Jag har för avsikt att ordna en poesikväll. Vad skall jag beakta?
Offentligt framförande av verk omfattas av upphovsmannens ensamrätt och därför behöver du tillstånd av upphovsmannen. Nästan allt annat än framförande inom den närmaste familje- och vänkretsen är offentligt framförande. Tillstånd för att offentligt framföra litteratur kan man fråga om hos upphovsorganisationen för litteratur Sanasto.
28