Ofta frågat

Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?

Enligt upphovsrätten är det tillåtet att enligt god sed ta citat från publicerade verk. Citaten skall stöda den egna framställningen och skall underbygga eller åskådliggöra denna. Om infogningen av diagrammet i stordiorna uppfyller denna referensfunktion får du infoga bilden i dina dior utan att be om tillstånd. Upphovsman och källa måste nämnas enligt i branschen gällande god sed. Upphovsrätten omfattar inte heller kunskapsinnehåll i verk, såsom forskningsresultat, formler eller teorier, endast det egenartade sättet att framföra dem. Kunskap och liknande som ingår i verk får fritt användas av andra.

27