Ofta frågat

Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?
Enligt upphovsrättslagen får man citera offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar. Citatet ska också ha ett sakligt samband med verket där det används – det ska alltså fungera som hänvisning. Om bilden fyller den här funktionen i föreläsningspresentationen och citatet görs i den omfattning som ändamålet motiverar, får du inkludera bilden i din presentation utan att begära tillstånd. Upphovsmannen och källan ska uppges enligt god sed inom området.

Upphovsrätten omfattar dock inte verks sakinnehåll, såsom forskningsresultat, diagram eller teorier, utan endast det unika sättet att framföra dessa. Sakinnehållet i verk kan användas fritt av andra.

27