Ofta frågat

Kan en byggnad användas i en reklam utan arkitektens tillstånd?

Användning i en reklam kan anses som en kränkande användning av bildkonstnärens moraliska rätt, den så kallade respekträtten. Även om en byggnad fritt får fotograferas gäller denna inskränkningsbestämmelse ekonomiska rättigheter. På grund av de moraliska rättigheterna måste arkitektens tillstånd för användningen ändå fås.

20