Ofta frågat

Kan jag i undervisningen använda snuttar av en video på basis av citatbestämmelsen?

Citaträtten är avsedd för situationer där ett verk citeras för att skapa ett nytt verk. I vanliga fall är det fråga om ett vetenskapligt arbete där andras publicerade tankar används som en del av ens egen publikation. Citaträtten ger inte möjlighet till att till exempel använda en film eller en del av den för att belysa eller liva upp undervisningen. Även när ett nytt verk skapas kan ett citat ske endast i den omfattning som ändamålet kräver. I rättspraxis har användningsrätten ofta begränsats till att en scen på några sekunder får användas.

25