Ofta frågat

Kan man åka fast för piratkopiering?
Folk blir kontinuerligt fast för piratkopiering. Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) övervakar den upphovsrätt medlemsorganisationerna företräder och ingriper aktivt i olika former av piratkopiering. Utöver detta finns det i Finland exempelvis advokatbyråer som företräder utländska filmbolag och som har skickat ut ersättningsyrkanden för olovlig delning av filmer eller TV-serier.
19