Ofta frågat

Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns foton som någon annan tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotona och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av en underordnad betydelse med beaktande av helheten.

26