Ofta frågat

Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns fotografier som andra har tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotografierna och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av underordnad betydelse med beaktande av helheten.

26